ERHVERV

Psykologisk support med fokus på forandring og udvikling

– Psykologisk support med fokus på forandring og udvikling

– Konsulentopgaver, kurser, workshops, foredrag, undervisning

Ønsker I bedre kommunikation, mere produktive møder, har I samarbejdsproblemer eller mangler I inspiration til nye veje?

Psykologer gør en professionel forskel

Universitets uddannede erhvervspsykologer har et bredt funderet kendskab og en solid specifik viden om almenpsykologiske processer samt erfaring og særegent kendskab til fokuspunkter i arbejdslivet.

Psykologhus Amager har specialviden inden for områder som: processer, ledelsesudvikling, kommunikation, konflikthåndtering, psykisk vækst og udvikling på såvel det personlige plan som på organisation/virksomheds plan.

I samarbejde med Psykologhus Amager vil ydelser altid være skræddersyet, så de passer med udfordringer, problemstillinger, ønskede mål samt arbejdspladsens kultur

Psykologhus Amager kan tilbyde: kurser, oplæg med/uden efterfølgende debat/opsamling, temadage, teambuilding, workshops, foredrag, undervisning samt længere forløb i forbindelse med processer omhandlende ledelse, samarbejde, kommunikation, konflikthåndtering og mægling/mediation:

På ledelsesniveau:

 • Den velfungerende ledergruppe: Hvordan samarbejder man, når man konkurrerer?
 • Hvad vil dygtig ledelse egentlig sige: Styringsorienteret management, lederskab, ledership pipeline, dirigerende/involverende ledelsesform
 • Ledelse som disciplin og kommunikation: Kommunikationsstil, dilemmaer, arbejdsværdier og færdigheder
 • Virksomhedens/organisations sociale kapital: Forandringsledelse, strategiarbejde og samarbejde i forhold til kerneopgaver
 • Kommunikation og samtaleforståelse: Anerkendende kommunikation, værdsættende samtaler, positioner, roller samt afskedigelser

På ledelses- og eller medarbejderniveau:

 • Miljø og Trivsel: Sammenlægninger, forandringsprocesser, omstruktureringer, stress-forebyggelse, beredskab og håndtering
 • Det gode fællesskab: Relationskompetence, nærværskompetence, afstemning, selvagens og procesansvar
 • Konflikthåndtering og kommunikation: Instrumentelle-, interesse-, værdi- samt personlige konflikter
 • Mobning: Personmobning, konfliktmobning, sexchikane
 • Personlig udvikling og handlekraft: Sprog, relationer, værdier, handlinger, ambitioner og følelsesmæssig intelligens
 • Supervision: Kollegial, reflekterende, proces, narrativ-, systematisk-, socialkonstruktionisme samt teori og metode

Ring gerne for en uforpligtende samtale og/eller tilbud.

Ønsker du dynamik og bevægelse?

 • Ønsker du klarhed og retning?   
 • Ønsker du at optimere dine muligheder?      
 • Ønsker du kompetenceudvikling og læring?
 • Ønsker du at skabe sammenhæng mellem visioner og mål?
 • Ønsker du at nå dine mål og få styr på karrieren?    
 • Ønsker du øget trivsel og glæde ved dit arbejde?
 • Ønsker du at blive bedre til at håndtere frustrationer og stress      

Coaching er at betragte som en rejse og en fortælling. Coaching er en rejse i det uvisse, men som foregår i trygge rammer og ofte resulterende i et  livsbekræftende forløb.

Formålet med coaching er at forøge dit velvære samt dine  præstationer i dine livs- og arbejdsområder. I forhold til terapi er coaching mere målrettet og løsningsorienteret.

Coaching kan forstås som et personligt dannelsesprojekt, der omfatter den personlige, den sociale og den faglige udvikling. Coaching er en proces, som blandt andet bygger på egne eksistentielle betydningsfulde udviklingsønsker.

I coaching er læring og bevidsthed centrale områder at beskæftige sig med. Læring kan i den forbindelse beskrives som en proces, hvor du på basis af en oplevelse, tilegner dig nye færdigheder, ny viden og/eller holdninger, der gør det muligt for dig at tænke og handle anderledes.Bevidsthed er at vide, hvad der foregår omkring én. Bevidsthed hænger sammen med selvindsigt og kan øges ved fokuseret opmærksomhed.

Man kan ikke udvikle andre mennesker, men gennem coaching kan man skabe forudsætninger for, at mennesker udvikler sig. Dette gøres ved at lytte og at stille spørgsmål. Spørgmålene tjener til, at du får et nyt og anderledes syn på ressourcer og handlemuligheder.

Der findes mange forskellige former for coaching på markedet. Hos Psykologhus Amager er coaching baseret på psykologisk teori og praksis, hvilket er med til at garantere for professionalitet og kvalitet. Coaching handler om at facilitere din udvikling i en positiv retning, hvilket er langt vanskeligere end de populære medier giver udtryk for. De forandringer, klienter ønsker at skabe, er ofte vanskelige at initiere samt vedligeholde. I langt de fleste coachingforløb bedes klienten om at igangsætte en række kognitive processer, som præciserer, hvordan klienten skal opnå de ønskede forventninger om forandring. Coachens rolle er her at støtte disse processer. I den forbindelse er det vigtigt med psykologiske viden og forståelse af kognitive processer som fx tænkning, problemløsning, kreativitet, nysgerrighed, motivation, vurdering og beslutningstagning.

De fleste prolemløsningmodeller indeholder en forståelse af målsætning, der indebærer en forståelse af den adfærd, som kan understøtte denne, herunder planlægning af handling samt gennemgang og evaluering af handling. Der er således tale om meta-kognitive funktioner såsom indsigt og vurdering. Meta-kognition kan ses som kendskab til egne kognitive processer og kræver bevidsthed eller bevidst opmærksomhed, så vores mål forstås med hensyn til, hvorledes vi kan koordinere, styre samt evaluere vores egne og andres handlinger.

Ved at få øget din selvoverensstemmelse med de mål, du sætter dig og ved at harmonisere disse med dine personlige værdier og målsætninger kan du opnå mere bevidst opmærksomhed, øget tilfredshed og velvære.

Ved at modtage coaching på psykologisk professionelt baseret viden og praksis, vil du modtage coaching der blandt andet indebærer forståelse for kognitive processers betydning herunder kognitive biases, der kan beskrives som systematisk fejl i beslutningtagning. Denne type fejl defineres ofte som en afvigelse fra rationel beslutningstagning. Af biases kan nævnes risikoaversion, tabsaversion samt konfirmations-bias

Gennem årene har jeg bistået mange i coachingforløb og tilbyder i dag coaching til ledere, selvstændige og medarbejdere.

 • Supervision er en metode, hvor der skabes rum for faglig og personlig udvikling. I supervision vil du få muligheden for at udvikle dig – herunder udvikle nye færdigheder og kompetencer. .
 • Supervision kan forebygge oplevelse af utilstrækkelighed, stress og udbrændthed    
 • Supervision kan være døren til nye forståelser, nye anskuelser, nye måder at håndtere det svære eller udfordrende på. 
 • Supervision kan tilføre dig ny energi og begejstring.
 • Supervision kan betale sig såvel kvalitetsmæssigt som økonomisk.

Psykologhus Amager tilbyder supervision til forskellige sammenhænge og til forskellige faggrupper. Supervisionen kan foregå såvel individuelt som i grupppe inden for såvel private virksomheder som offentlige instanser som fx institutioner, familierådgivninger, familiehuse, bosteder, opholdssteder, socialt arbejde, frivilligt arbejde m.m.      

I supervisionen kan der arbejdes med såvel faglige problemstillinger som personlige udfordringer. I supervision kan fokus være på opnåelse af et bedre fagligt fundament eller overblik samt udfoldelse af forståelses- og handlemuligheder. Alt sammen med det formål, at gøre arbejdet mere spændende, mere indholdsrigt og et sted for trivsel og udvikling.

Emnerne i supervision kan være mangfoldige som fx sagssupervision og problemstillinger i forbindelse hermed, refleksioner omkring temaer, positioner i relationer samt personlig håndtering af dilemmaer og specifikke emner.

Supervision for psykologer individuel eller i grupppe.

Som nyuddannet psykolog på vej mod autorisation er supervision, ikke blot et krav, men også et rum og et trygt sted med fokus på udvikling og støtte hertil. Endvidere er supervision en støtte til håndtering af oplevelse af utilstrækkelighed, stress samt undgåelse af udbrændthed. For psykologer på vej mod specialist arbejdes der med samme temaer men med øget fokus på omfang og niveau i forhold til viden og terapeutiske færdigheder.

Opstart af nye supervisionsgruppe foråret 2019:

Gruppe for psykologer på vej mod autorisation:

Supervision på narrativ og systemisk grundlag med fokus på egne medbragte sager og problemstillinger. I gruppen vil vi arbejde med disse i forhold til systemisk – relationel forståelse samt narrative ideer og praksisser som eksternalisering, undtagelser, absent-but-implicit, present-but-invisible, positionskort og scaffolding. I supervisionen vil vi interviewe, genere spørgsmål, reflektere og bevidne sammen. Hvis det giver mening for gruppen  kan der indgå oplæg og arbejdes med øvelser i relation til fremlagte sager og problemstillinger ud fra gruppens særlige ønsker og interesser. 

I gruppen vil vi også arbejde med oplevede problemer i forhold til nonspecifikke/generelle faktorer såsom fx: sympatialliance, arbejdsalliance, håndtering af klientudfordring fx aggressive klienter etc.

Supervisionen vil foregå 20 onsdage 9 – 12 og tælle som de 40 timers ekstern gruppesupervision, der er nødvendig for opnåelse af autorisation.

 • Opstart: Forår 2019
 • Supervisor: Jette Smestad  
 • Sted: Krudtmøllegårds Allé 13, 2300 København S
 • Deltagerantal: 5
 • Pris: 16.000,- kr.   

Tilmelding:
jettesmestad@gmail.com. Oplys navn, adresse, mobilnr., e-mailadresse samt hvilken supervisionsgruppe. Tilmelding først gældende når deltagerbeløb er indbetalt til Danske bank på konto: Regnr.: 4085/Kontonr.: 10600499. For at sikre plads anbefales hurtig tilmelding.

Gruppe på vej mod specialist

Supervisionen har fokus på samme områder som autorisation men med øget fokus på omfang og niveau af den viden og de færdigheder, som specialistgraden kvalificerer til og som bidrager til styrkelse af den faglige psykologidentitet.

Supervisionen vil foregå 20 tirsdage 9 – 12 og tælle som 40 timers ekstern gruppesupervision

 • Opstart: Forår 2019
 • Supervisor: Jette Smestad  
 • Sted: Krudtmøllegårds Allé 13, 2300 København S
 • Deltagerantal: 5
 • Pris: 17.000,- kr.  
 •  

Tilmelding:
jettesmestad@gmail.com. Oplys navn, adresse, mobilnr., emailadresse samt hvilken supervisionsgruppe. Tilmelding først gældende når deltagerbeløb er indbetalt til Danske bank på konto: Regnr.: 4085/Kontonr.: 10600499. For at sikre plads anbefales hurtig tilmelding

Få jeres egen huspsykolog

Fordelen ved at have jeres egen “huspsykolog”, er at have en psykolog med fast tilknytning til jeres virksomhed. Det betyder, at I ikke hver gang, der opstår et problem, skal ud i byen og skaffe en psykolog. En “huspsykolog” vil i hovedtræk kende jeres virksomheds struktur og kultur.

At have en huspsykolog tilknyttet virksomheden giver de bedste betingelser for et samarbejde mellem virksomhed og psykolog og mellem medarbejder og psykolog. At have en huspsykolog tilknyttet virksomheden giver de bedste betingelser for personalepleje og produktivitet.

Fordele i forhold til at have en huspsykolog tilknyttet virksomheden:

 • Medarbejderen vil ofte have hørt om psykologen fra andre medarbejdere, hvilket på forhånd kan skabe tryghed, tro og håb i forhold til samtaler hos psykologen, hvilket igen vil medføre at medarbejderen hurtigere vil profitere af forløbet
 • Medarbejderen skal ikke forlade arbejdspladsen og derved spares tid
 • Samtalen foregår i vante omgivelser, hvilket kan skabe tryghed, som igen er en forudsætning for at medarbejderen kan profiletere af forløbet
 • Det er billigere end at sende hele afdelingen/staben på kursus
 • Hjælp til afskedigede medarbejdere
 • Rådgivning ved afskedigelser

Psykologhus Amager står til rådighed til at være virksomheden/organisationen/institutionen behjælpelig i faserne før, under og efter en fyring samt tilbyder deltagelse i planlægning og forberedelse af afskedigelser

Alle arbejdspladser kan komme ud for at måtte afskedige medarbejdere. For mange virksomheder er det en vigtig del af arbejdspladsens værdisæt og etik, at afskedigelsen foregår på en så nænsom og god måde som mulig. I den forbindelse er et tilbud om et outplacementforløb en god hjælp for såvel virksomheden som for den afskedigede medarbejder.

For virksomheden betyder et tilbud om outplacement, at virksomhedens ledelse udviser omsorg for den enkelte medarbejder. Dette er med til at give virksomheden et godt image i forhold til omverdenen, hvilket er rigtig vigtigt for mange virksomheder. Endvidere kan tilbud om outplacemant være med til, at den afskedigede medarbejder trods alt forlader virksomheden med et godt indtryk samt være med til at øge forudsætningerne for opretholdelse af et godt arbejdsklima fremadrettet. Således viser undersøgelser, at i de tilfælde, hvor  afskedigelsesprocessen håndteres med professionel hjælp, giver det en positiv effekt i organisationen.

Psykologhus Amager tilbyder skræddersyet forløb til afskedigede medarbejdere.

Alle forløb vil altid tilrettelægges individuelt i forhold til den enkeltes situation, behov og ønsker, men vil som minimum indeholde:

Basispakke:

 • Debriefing: Samtale om afskedigelsen og hvordan den blev modtaget. Mange afskedigede oplever chokreaktioner og andre overvældende reaktioner. Hurtig professionel hjælp kan betyde at krisereaktioner tackles på bedre vis samt at varigheden af disse afkortes, hvorved erkendelsen af situationen og nyorientering hurtigere kan finder sted. Endelig kan der tales om de økonomiske og sociale konsekvenser af fyringen.
 • Adgang til psykologisk førstehjælp over telefonen eller på arbejdspladsen
 • Opfølgende samtale samt tilrettelæggelse af efterfølgende samtaler. Samtale om udvikling af måder til at håndtere situationen på fx: introduktion til mindfulness til tankemæssigt og følelsesmæssigt at kunne håndtere situationen. Rådgivning i metoder til en god søvn.
 • Adgang til løbende rådgivning via telefon eller mail
 • Samtale omhandlende afskedigelsens påvirkning på identitet og selvværd
 • Samtale omhandlende kompetencer, stærke sider, værdier, håb og drømme samt motivation for jobsøgning
 • Coaching i forbindelse med udarbejdelse og opstilling af ansøgninger og CV
 • Coaching i forbindelse med brug af netværk
 • Afslutningssamtale

Udvidede pakke:

 • Interviewtræning mhbp. deltagelse i fremtidige jobsamtale
 • Profilanalyse
 • Feed-bak på profilanalyse
 • Afklaring af kvalifikationer og kompetencer via:
  • Interview af tidligere kollega
  • Trivselsudredning
  • Fritidsudredning
  • Evt. psykologfaglig klinisk hypnoterapi
  • 100 ekstra dage. En ny statsminister får 100 dage til at komme ind i jobbet og er i den tid fredet, Nyt job kræver nye arbejdsopgaver, nye kompetencer, nye kolleger, nye routiner etc.  Endvidere viser erfaringen, at de første 100 dage i nyt job er de mest kritiske i forhold til om en ny medarbejder bliver i stillingen. Psykologhus følger derfor medarbejderen i den nye stilling og står til rådighed med sparring og personlig rådgivning i denne periode, hvorved chancerne for en ny god begyndelse øges.

Med en udvidet pakke kommer forløbet således hele vejen rundt om den enkeltes behov i forhold til job, trivsel og fritid. Dette er med til at facilitere, at medarbejderen får en god søvn og en god trivsel med en hverdag med tilfredsstillende aktiviteter, som igen er med til, på trods af situationen, at personen har det rart og er i stand til maximal værdsættelse af sig selv og de gode ting omkring sig, og dermed bedre rustet til jobsøgningsprocessen som igen er med til at medarbejderen fremstår som mere attraktiv for den virksomhed, der søges ansættelse på.

Pris for outplacementpakker starter ved kr. 12.000,00 alt incl.

Følg mig på:

Psykologhus Amager /v. Jette Smestad Krudtmøllegårds Allé 13 jettesmestad@gmail.com Tlf. +45 28505013 jettesmestad.dk