PROFIL

Jette Smestad

Mit navn er Jette Smestad. Jeg er psykolog fra Københavns Universitet og autoriseret af Psykolognævnet under Indenrigs- og Socialministeriet. Jeg har en 2 årig psykoterapeutisk efteruddannelse for psykologer i narrativ  og systemisk terapi samt en eksistentiel fænomenologisk efteruddannelse for psykologer.

I terapien er det vigtigt for mig at møde dig der, hvor du er lige nu. Mennesker er forskellige og unikke, og det er derfor forskelligt, hvad der er hjælpsomt for det enkelte menneske. Tilgange, terapiformer og metoder vil altid være tilpasset dig og de temaer, som terapien omhandler. Jeg gør brug af det, som virker for dig.  Jeg benytter de nyeste terapiformer og kun dem, der har et solidt videnskabeligt grundlag og en dokumenteret effekt. Det drejer sig primært om:   

Systemisk terapiretning – hvor vi ser på relationer og netværk
Narrativ terapiretning – hvor vi ser på betydninger og handlinger
Kognitiv terapiretning – hvor vi tager udgangspunkt i tanker og tankemønstre
Kropsorienteret – hvor vi arbejder med følelser og fornemmelser i kroppen

Jeg er specialistuddannelse i psykoterapi og klinisk psykologi, er supervisoruddannet og certificeret i TFT. Det er vigtigt for mig løbende at efteruddanne mig samt deltage i kurser for at sikre det videnskabelige niveau i behandling, supervision og coaching m.m. og for at være  vedvarende opdateret i forhold til den nyeste viden og den nyeste forskning inden for psykologiens verden herunder

 • Konflikthåndtering
 • Kommunikation
 • Samtaler med børn og unge
 • Parterapi
 • Familieterapi
 • Selvværdsproblematikker
 • Sorgtilstande
 • Krisetilstande
 • Angst
 • Depression
 • Supervision
 • Ledelse
 • Mægling/Mediering
 • Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik – herunder diverse tests

Følg mig på:

Psykologhus Amager /v. Jette Smestad Krudtmøllegårds Allé 13 jettesmestad@gmail.com Tlf. +45 28505013 jettesmestad.dk