Blandt børn og unge er angst blandt de hyppigste lidelser og et voksende problem i den vestlige verden i dag...

Del

Blandt børn og unge er angst blandt de hyppigste lidelser og et voksende problem i den vestlige verden i dag. En undersøgelse af 11 – 16 årige, der ikke har kontakt til behandlingssystemet, viste at omkring 1/3 har markante symptomer på angst. En ny undersøgelse fra 2016 viser at lav faglig tilgro til sig selv hænger sammen med angstsymptomer hos skolebørn i alderen 11 – 16 år. Undersøgelsen peger på, at præstationspresset i skolen får direkte negative psykiske konsekvenser for mange børn og unge. Det kan blandt andet medføre udfordringer i forbindelse med at håndtere forandringer og tilpasninger og med at udvikle og bibeholde udholdenhed i forhold til det at gå i skole. 

Hvis man har et barn eller en ung, der udviser angst, kan det derfor være til hjælp at hjælpe barnet eller den unge med at sætte ord på i forhold til de udfordringer barnet eller den unge oplever i forbindelse med skolen – herunder også at spørge til forholdet til kammerater og til lærere.  Det kan også være nødvendigt at se på hjemlige udfordringer og om der er personlige grunde, der kan ligge til grund for oplevelsen af angst.

Følg mig på:

Psykologhus Amager /v. Jette Smestad Krudtmøllegårds Allé 13 jettesmestad@gmail.com Tlf. +45 28505013 jettesmestad.dk