Fiasko er ikke altid fiasko

Del

Når vi normalt taler om fiasko, forbinder vi det med nederlag, som kan medføre fald i humøret og negative følelser som flovhed, skamfuldhed og nedtrykthed og et mere eller mindre langvarigt tab af selvværd og selvtillid.

Det er dog ikke altid, at fiasko opleves på denne måde. Det har faktisk vist sig, at man under visse omstændigheder ikke oplever fiasko som noget negativt, men tværtimod kan blive glad i forbindelse med en fiasko og endda tillige få et løft i sit selvværd.

Når vi normalt taler om fiasko, forbinder vi det med nederlag, som kan medføre fald i humøret og negative følelser som flovhed, skamfuldhed og nedtrykthed og et mere eller mindre langvarigt tab af selvværd og selvtillid.

Det er dog ikke altid at fiasko opleves på denne måde. Det har faktisk vist sig, at man under visse omstændigheder ikke oplever fiasko som noget negativt men tværtimod kan blive glad over en fiasko og endda tillige få et løft i sit selvværd.

Der er her tale om oplevede fiasko i forbindelse med en konkret opgave, som man i dette tilfælde klarer dårligt, og hvor man er af den opfattelse, at de mennesker man sammenligner sig med, og som man på en måde definerer som ens gruppe, også er dårlige til løsning af samme slags opgaver. Endvidere har det betydning, at man tænker, at mennesker, som man vurderer tilhører en anden gruppe, og som man ser lidt ned på, at de er særlig gode til denne form for opgaveløsning. Så hvis man klarer sig dårligt med løsningen af en opgave, og de nævnte forhold er til stede, kan det faktisk føles rart ikke at lykkes med en opgave, fordi det kan få en til at føle, at man er et “rigtigt” og typisk medlem af sin egen gruppe, og at det er en form for “bevis” på, at man ikke tilhører den anden lidt mindre ansete gruppe, hvor medlemmerne er gode til at løse den pågældende opgave.

Den positive følelse ved nederlaget er således forbundet med, at man får bekræftet og forstærket sin identifikation med sin egen overlegne gruppe, som igen kan være med til at fiaskoen ligefrem føles rart og kan styrke ens eget selvværd.

Et eksempel herpå er, at nogle mænd faktisk får et løft i såvel humøret som i selvværdet i tilfælde, hvor de har fiasko med opgaver, som de tænker er typiske “kvindeopgaver”, dvs. opgaver som kvinder er meget bedre til end mænd.

Så når vi ser på fiasko og medfølgende reaktioner, må vi se det i forhold til, at oplevelse af fiasko handler ikke kun om ikke at kunne løse en given opgave, men om langt mere. Fiasko kan som ovenfor nævnt føre til at forstærke en persons status i forhold til at tilhøre en “overlegen gruppe, og i modsat tilfælder reducere ens status i såvel egne som gruppens øjne. 

Så når du henholdsvis løser eller fejler i forhold til en opgave og føler enten dårligt humør eller fx glæde, kan det måske hjælpe dig til en større forståelse af, hvad der fylder i øjeblikket, at tænke over, hvem du føler du er og hvem,  du sammenligner dig med, og hvem du oplever, du er i gruppe og hvilke normer, regler og værdier, der hersker her, og hvordan det påvirker dig.

Så oplevelse af fiasko handler i sidste ende om selvbillede og identitet og om følelsen af at være inkluderet eller ekskluderet i forhold til den gruppe, man er og gerne vil være et medlem af.

Følg mig på:

Psykologhus Amager /v. Jette Smestad Krudtmøllegårds Allé 13 jettesmestad@gmail.com Tlf. +45 28505013 jettesmestad.dk