Refleksiv forældreomsorg

Del

Refleksivforældreomsorg handler om den komplekse proces at se barnet indefra og at se sig selv med barnets øjen – det vil sige, at se sig selv udefra.

Refleksiv forældreomsorg handler om den en proces, hvor man er i stand til at se sit barn indefra samtidig med, at man ser sig selv med barnets øjne – altså udefra.

Refleksiv forældreomsorg er en proces som har stor betydning for barnets tidligste selvregulerings- og tilknytningsproces. Refleksiv forældreomsorg handler bredt defineret om forældres vilje og kapasitet i forhold til at have barnets sind på sinde. Dvs. at være i stand til at reflektere over barnets mentale tilstande såsom følelser, tanker, interntioner (det, der er vigtigt for barnet, hensigten med dets adfærd) og motiver samt at forstå barnets adfærd som meningsfulde forsøg på at udtrykke disse. Man kan derfor sige, at refleksiv forældreomsorg består i at forstå sammenhængen mellem egne mentale tilstande og adfærd og barnets samme.

En stærk refleksiv forældreomsorg er præget af en kompetence i forhold til at forstå sammenhængen mellem barnets mentale tilstande og adfærd given situation, at kunne forstå, at barnets tilstande kan være anderledes end ens gene, at forstå at ens egne tilstande og adfærd påvirker barnet samt reflektere over ens egne erfaringer som forældre. Alle disse kapaciteter er af afgørende betydning, hvis forældre skal kunne tolke barnets adfærd korrekt og herved hjælpe barnet til at regulere dets følelsesmæssige tilstand i tilfælde, hvor dette er nødvendigt.

En svag refleksiv forældreomsorg vil indebærer udfordringer i forhold til fx at se barnet som et selvstændigt individ med følelser, tanker og intentioner, som er forskellige fra ens egne. Dette kan medføre en risiko for at tillægge barnet mentale tilstande, som det ikke har, men også bevirke, at barnets intentioner overses.

For de fleste forældre er refleksiv forældreomsorg en intuitiv, spontan og kontinuerlig proces, som sikrer, at et sundt og udviklingsfremmende samspil udfolder sig, hvilket igen understøtter udviklingen af barnets selv, dets affektregulering og dets forståelse af og kompetencer i mellemmenneskelige relationer.

For at der kan udvikle sig et sundt samspil og en tryg tilknytning mellem barn og forældre, kræves der, det man kan kunne kalde en velafstemt, responsiv samt sensitiv forældreomsorg. Dvs. der kræves hos forældrene, som ovenfor omtalt, en vis evne til at aflæse barnets mentale tilstande korrekt og at se sammenhængen mellem disse og barnets affærd, at have en forståelse for, hvordan ens egen adfærd påvirker barnet, idet denne forståelse påvirker ens tolkning af barnets adfærd samt påvirker reguleringen eller forsøg på reguleringen af såvel egne som barnets følelsesmæssige tilstand, og er derved med til at forme den omsorg, barnet mødes med. 

Forældres evne til refleksiv forældreomsorg herunder evne til at tolke barnets adfærd får igen betydning for forældres adfærd i forhold til om denne er tilknytningsfremmende eller – hæmmende. At kunne mestre en tilknytningsfremmende refleksiv forældreomsorg er hjælp til barnet til at udvikle en forståelse af sig selv, at udvikle affektregulering, dvs. at kunne regulere og finde en form at udtrykke følelser på samt at udvikle sociale kompetencer. 

Følg mig på:

Psykologhus Amager /v. Jette Smestad Krudtmøllegårds Allé 13 jettesmestad@gmail.com Tlf. +45 28505013 jettesmestad.dk