Adfærdsmåder, der er befordrende for kærlighed, tilfredsstillelse og trivsel i parforholdet

Del

Mange mennesker lever i dag en alenetilværelse. Singlekulturen er stigenden. Mange vælger af være alene med børn. Der kan være mange grunde hertil. Måske har man ikke fundet en partner, måske har man været i parforhold, der ikke holdt, og derefter er udbyddet af passende partnere i mellemtiden svundet ind. Måske har man tabt troen på at parforhold kan lykkes.

Som parterapeut møder jeg mange par, som har ondt i parforholdet. Nogle par søger hjælp til afklaring om forsat parforhold, nogle søger redskaber til bedre kommunikation, nogle ønsker at komme af med en masse vrede, men alle er i tvivl om.

Igennem tusindvis af samtaler, er der dog en ting, der går igen. De fleste ønsker et forhold “til døden os skiller”. I gamle dage var dette ikke et issue, der blev man sammen. I dag kan vi vælge og vi har krav og forventninger til parforholdet, men måske ikke altid de færdigheder, der er befordrende for et parforhold

I dag lever mange mennesker alene, og det lader til, at singlekulturen er stigende. Mange vælger singletilværelsen bevidst til, mens andre ikke har fundet en partner at dele tilværelsen med, og endelig har mange skilsmisser med i bagagen.

At leve i parforhold til “døden os skiller”, er stadig manges drøm. Mange har dog store problemer med at få parforholdet til at fungere tilfredsstillende. Dette kan skyldes mange forskellige ting som fx meget store og nogle gange urealistiske forventninger til forholdet, at familier i dag ofte er meget presset, og at mange har travlt med egne behov og karriere.

Rigtig mange par forsøger at arbejde med deres forhold for at opnå større tilfredsstillelse og på at bevare eller genfinde kærligheden til partneren.

Der findes i dag mange bud, tilbud og hjælp til par med ondt i parforholdet. Men hvilke handlinger og adfærdsformer fremmer egentlig trivsel i parforhold?

I nyere tid har flere forskere beskæftiget sig med disse spørgsmål og undersøgt, hvad der fremmer kærlighed, tilfredshed og trivsel i parforholdet. I den forbindelse har fokus blandt andet været på fem kategorier, der skulle være særligt vigtige. 

1. Positiv adfærd: Her forstået som:

 • Min partner gør meget for, at vi skal have det rart sammen
 • Når vi er sammen, er min partner venlig og hensynsfuld
 • Når vi snakker sammen, er min partner munter og positiv

En undersøgelse viste: at mængden af positiv adfærd hos partneren spillede den største rolle og især for kvindernes vedkommende, var mandens positive adfærd afgørende for deres tilfredshed med parforholdet. Forskerne konkludere derpå, at kvinder tilsyneladende ikke har det godt med sure, vrisne og negative partnere. Fra min egen praksis med forløb med mange par, møder jeg dog en hel del mænd, der udtaler, at det vigtigste for dem i forbindelse med deres parforhold er at have en glad partner, at blive mødt med smil og ikke surhed.

2. Åbenhed: Her forstået som:

 • Min partner fortæller, hvad hun/han synes om vores forhold
 • Min partner fortæller, hvad hun/han ønsker af vores forhold
 • Min partner opfordrer mig til at fortæller om mine tanker og følelser for hende/ham

Åbenhed kan føre til, at parterne kommer tættere på hinanden og oplever mere nærhed og forbundethed. Åbenhed kan føre til bedre mulighed for at tage eventuelle problemer i opløbet og inden de vokser parterne over hovedet. Åbenhed kan inviterer til at udtrykke behov, der måske ellers ikke ville blive italesat. Dog er det vigtigt, at være opmærksom på, at åbenhed måske ikke altid er med  til at skabe trivsel i et parforhold. Dette kan fx være tilfældet, hvis den ene part jævnligt føler sig presset til at diskutere det indbyrdes forhold, der kan også være tale om kritiske diskussioner om parforholdet, hvilket kan give mere opmærksomhed på noget, der kunne være bedre, og dermed utilfredshed og frustration. En undersøgelse viste, at selv om kvinder kan føle det lidt besværligt at skulle diskutere eventuelle problemer, og dermed opleve forholdet som mindre perfekt, var åbenheden med til at oplevelsen af mandens villighed til dialog om forholdet, at kvinder bedømte kvaliteten af forholdet positivt. 

3. Troskabserklæringer: Her forstået som:

 • Min partner fortæller, at hun/han vil forholdet
 • Min partner giver udtryk for, at vores forhold vil vedvare
 • Min partner viser mig kærlighed

Trosserklæringer fra partneren hjælper tydeligvis også i forhold til tilfredshed med parforholdet, og igen var det i ovennævnte undersøgelse især gældende for kvindernes vedkommende. Tilsyneladende går det mest ud over kvindernes tilfredshed med parforholdet, hvis de føler sig utrygge i forhold til forholdets bestandighed.

 4. Social adfærd: Her forstået som:

 • Min partner vil også være sammen med min familie og mine venner
 • Min partner er gerne sammen med fælles bekendte
 • Min partne inddrager familier og venner i vores aktiviteter

Tidligere omtalte undersøgelse viste at social adfærd hos mændene spillede en vis rolle for kvindernes kærlighed til deres mænd.

5. Hjælpsom adfærd: Her forstået som:

 • Min partner og jeg deles om de praktiske opgaver i hjemmet
 • Min partner svigter ikke, når der skal udføres et stykke arbejde. 

For begge køns vedkommende viste det sig, at hjælpsomhed spillede en klar positiv rolle. For kvinderne således, at jo mere mændene udviste hjælpsom adfærd, jo mere nærede de stærkere kærlighed til manden.

Disse fem kategorier mener nogle forskere er de vigtigste i forhold til, hvad man selv kan gøre for at forbedre trivslen i sit parforhold. I følge nyere materiale inden for parforholds- og kærlighedspsykologi arbejder man med 13 kategorier, der har vist sig vigtige. Disse kategorier er: hjemmet, sex/passion, intimitet/nærhed, økonomi, venner, familie (opvækstfamilie), børn (fælles og sammenbragte), arbejde, fritid (interesser), værdier, spiritualitet (tro og politik, brug af stimulanser og personlighedstræk.

I følge dr. John Gottman er et vigtigt element i langtidsholdbare parforhold: Kendskab til hinandens verdner, at lade sin partner have indflydelse på sig”, samt ” at vende sig mod hinanden i stedet for væk fra hinanden. Det kan også kaldes for vitaminer i parforholdet.

Når man i dialoger i parforholdet arbejder med at stille sig selv og partneren spørgsmål i forhold til ovenstående kategorier kan par her hente inspiration til at afklare, hvordan samarbejdet, kærligheden, tilfredsheden og trivselen foregår og er mellem dem. Det kan åbne op for større forståelse og synlighed i forhold til gensidige forventninger i forhold kategorierne.

Forskning omkring parterapi viser, at oplevelsen af, at vores partner er tilgængelig, følelsesmæssig responsiv og engageret, er centrale i forhold til en vedvarende tryg kontakt.

Så gå blot igang med at udforske jer selv, hinanden og jeres parforhold til berigelse, udvikling, tryghed og stabiliget i forholdet

Følg mig på:

Psykologhus Amager /v. Jette Smestad Krudtmøllegårds Allé 13 jettesmestad@gmail.com Tlf. +45 28505013 jettesmestad.dk