Sådan kan I ændre destruktiv kommunikation i jeres forhold

Del

Mange par oplever at kommunikationen i forholdet er et stort problem, men de ved ikke, hvordan de skal ændre den. Det kræver nemlig indsigt i såvel mønstre i kommunikationen som indsigt i veje til konstruktiv kommunikation:

Det er ikke længere ualmindeligt, at par søger terapi. Ofte handler det om, at parret er kommet ind i nogle ødelæggende og smertefulde mønstre i samværet, og at skænderier hurtigt opstår og eskalerer og sidder i kroppen hos begge parter længe efter.

Sårethed, smerte, vrede og andre følelser samt fasttømrede holdninger og overbevisninger og negativt syn på partneren er med til, at forholdet og kommunikationen bevæger sig i en nedadgående spiral.

Alt efter hvor parret er i deres måde at kommunikere på, men der kan også være tale om den ene af parternea måde, kan der tages udgangspunkt forskellige steder, men i terapien vil det altid før eller siden handle om at sætte fokus på parrets evne til at kommunikere herunder i konfliktfyldte situationer.

Ordet kommunikation kommer af det latinske ord communicare, som betyder at gøre fælles. Kommunikation er grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab, idet vi bruger kommunikation til at gøre os forståelige over for hinanden.

Når kommunikationen svigter, kan det være nyttigt at stoppe op og stille sig selv nogle spørgsmål som:

  • Hvordan greb jeg selv situationen an?
  • Hvordan udtrykte jeg mig?
  • Lyttede jeg nok?
  • Hvad kan jeg gøre for at skabe bedre fælles forståelse

Bevidst kommunikation er en kompliceret en proces, men med øvelse kan man blive bedre til at tale med og lytte til andre. Evnen til at lytte er mindst lige så vigtig som evnen til at udtrykke sig. Udtrykket aktiv lytning anvendes om den form for lytning, hvor man både lytter til det sagte og til mening og hensigter bag det sagte. Man spørger uddybende og tilkendegiver med små lyde og bemærkninger, at man er nærværende og interesseret. Aktiv lytning er en grundpille i anerkende kommunikation, som kan være en forudsætning for bedre måder at kommunikere på og dermed en forudsætning for et bedre parforhold med færre skænderier  hvor disse ikke er destruktive, sårende og ødelæggende. Anerkendende kommunikation består i at se den andens bedste intentioner, ikke bedømme eller dømme det den anden gør men at høre og forsøge at forstå, hvad den anden siger og vise ægte interesse.

Her er fire fif til anerkendende kommunikation:

1)  Lyt frem for at tale. Det gør også at du kan blive klogere på din partner

2)  Kommentér på den andens hensigter frem for vedkommendes præstationer

3)  Pas på med bedømmelser som fx ros. Du er ikke den andens dommer

4)  Interessér dig for, hvem han eller hun er og hvad han eller hun står for, frem for hvad han eller hun opnår

Følg mig på:

Psykologhus Amager /v. Jette Smestad Krudtmøllegårds Allé 13 jettesmestad@gmail.com Tlf. +45 28505013 jettesmestad.dk